Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için Sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

1.SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

Satıcı: Magictail İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. Adres: Adnan Saygun Cad. Canan Sokak Yeşilevler Villa 5 İstanbul/Beşiktaş TÜRKİYE Telefon: 0(212) 281 36 44 Email: info@magictail.com.tr

Alıcı: Müşteri olarak magictail.com.tr sitesine üye olan kişiyi ifade eder. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Satıcı ve Alıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1.İşbu Sözleşme ile, Alıcı’nın Satıcı’ya ait magictail.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir.

2.2.Alıcı, Sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, cayma hakkının kullanımı ve bunun gibi satışa ilişkin gerekli tüm ön bilgiler hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/ürünleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Magictail.com.tr sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, magictail.com.tr adlı web sitesinde ürün/ürünlerin tanıtım sayfasında yer alan niteliklere uygun olacak ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan faturada belirtilecektir. Alıcı, Sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli hakkında Satıcı tarafından bilgilendirildiğini işbu Sözleşme ile kabul ve beyan eder.

4.ÖDEME ŞEKLİ

4.1.Kredi Kartı ile Ödeme: Alıcı sipariş ettiği ürün/ürün bedellerini kredi kartı ile ödeyebilir. Kredi kartı ile ödeme için kredi kartı bilgilerinin ilgili kısımlardaki bölüme Alıcı tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Alıcı söz konusu ürün/ürünlerin bedelini kredi kartı ile tek çekimde ödeyecektir. Satıcı anlaşmalı olduğu banka veya bankalar aracılığıyla Alıcı’ya taksitler halinde ödeme seçeneği de sunabilir.

4.2.Havale ile Ödeme: Alıcı sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedellerini Satıcı’nın .....Bankası, şube kodu ...., hesap numarası .... ve IBAN numarası ..... olan hesabına havale ile yaparak da ödeyebilir.

4.3.Alıcı, söz konusu ödemenin bankalara ait kredi kartı ile yapılması halinde vadeli satıştan kaynaklanan faiz ve temerrüt faizi oranlarının ilgili banka ile imzaladığı kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulandığını ve Satıcı’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

5.TESLİMAT

5.1.Satıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünler, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adrese elden teslim edecektir. Kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar Satıcı’nın inisiyatifindedir.

5.2.Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden kaynaklanan ilave giderler de Alıcı’ya aittir.

6.ALICI’NIN CAYMA HAKKI

Alıcı hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Alıcı söz konusu cayma hakkına ilişkin bildirimi Satıcı’ya yazılı olarak veyahut elektronik posta ile yapabilir. Satıcı, söz konusu cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün içinde ürün/ürünleri geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/ürünler teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

7.ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı cayma hakkı kullanılacak ise söz konusu ürün/ürünleri kullanılmamalıdır; söz konusu ürün/ürünlere zarar vermemelidir. Alıcı cayma hakkını kullanarak iade edeceği veya değiştireceği ürün/ürünleri (i) varsa kutusu, ambalajı ve aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız ve (ii) söz konusu ürün/ürünlere ilişkin faturanın aslını iade etmek ile yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

8.SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1.Satıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

8.2.Satıcı, Alıcı’nın cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin bedelini, varsa kıymetli evrakı Alıcı’ya iade edecektir. Satıcı Sözleşme konusu ürün/ürünleri Alıcı’nın cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde iade alacaktır.

8.3.Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcı kredi kartı ile tek çekim olarak bedelini ödediği Sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkını kullanması halinde veya siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle Alıcı’ya tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilmesi halinde, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartına iade prosedürü ilgili banka tarafından belirlenecektir. Alıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan eder.

8.4.Havale Yoluyla Ödemede İade Prosedürü: Alıcı’nın Sözleşme konusu ürün/ürünlerine ilişkin bedeli havale yolu ile ödemiş olması halinde, söz konusu ürün/ürünlerin bedelinin iadesi Satıcı tarafından Alıcı’nın Banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale yolu ile yapılacaktır.

8.5.Satıcı ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde Alıcı’ya iade edilir.

9.TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

9.1.Tarafların işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemeleri durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.

9.2.Alıcı, Sözleşme konusu ürünün mücbir sebep veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile süresi içerisinde teslim edilememesi halinde, Satıcı'nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını kabul eder. Alıcı bu tip durumlarda (i) siparişin iptal edilmesini veya (ii) engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine geri ödenir.

10.YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.